;

Foto-beeldbank compleet

Grafstenen-advertenties

Kwartaalbladen - Marskramers

Objecten in museum

Bibliotheek in museum

Palthehof.nl
 
 
Op de foto's en/of afbeeldingen op deze site berusten auteursrechten. Het zonder toestemming van de Historische Vereniging Ni'jluusn van Vrogger te Nieuwleusen publiceren en verspreiden van deze foto's op Internet (b.v. via Facebook en andere sociale media) is nadrukkelijk verboden.
Voor details (Info.copyright)
Homepage NVV Museumobjecten NVV Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Kerk en religie   (in veld: Categorie)     

Aantal gevonden objecten : 21   (uit: 1456)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Object

Klik op object voor vergroting en meer informatie

1. Object: 00061  
Titel:Het leven van Jezus
Datering:Onbekend
Beschrijving:Door fraaie bloemenrand omlijste afbeeldingen van de belangrijke gebeurtenissen uit het leven van Jezus, ingelijst achter glas en als wanddecoratie in de woonkamer, als geheugensteuntje en verbinding met de in de kerk of zondagsschool vertelde Bijbelverhalen.
 

2. Object: 00339  
Titel:Statenbijbeltje
Datering:Onbekend
Beschrijving:Statenbijbeltje, Klein formaat, op vloeipapiergedrukt psalm- en gezangenboekje in leer, met zilveren slot.
 

3. Object: 00344  
Titel:Doopvont
Datering:1960
Beschrijving:Gemaakt omstreeks 1960 door Hendrik Schoemaker voor de Grote Kerk, passend bij de preekstoel van 1672. Toen de kerk nieuw meubilair aanschafte is het doopvont teruggegaan naar de meubelmaker.
 

4. Object: 00345  
Titel:Muntgeldzeef
Datering:1960
Beschrijving:Zeven voor het sorteren van de kerk collectemunten.
Toen Willem Bakker in Workum omstreeks 1952 diaken werd vond hij het geld tellen in de kerk veel werk. Hij bedacht de geldzeef. De geldzeef bestaat uit vijf lagen. De bovenste gaten zijn het grootst en de op één na laagste het kleinst. Zo komen in elke laag eenzefde soort munten te liggen. Zijn firmagenoten gaan de kerken langs om ze te verkopen. Later is het ontwerp overgedragen aan de Firma Gebroeders Smink te Amersfoort, die de zeven van aluminium liet maken.
 

5. Object: 00346  
Titel:Lessenaar om een oude bijbel te tonen
Datering:1724
Beschrijving:De lessenaar is door H. Schoemaker gemaakt naar 18de eeuws model om oude Bijbel te kunnen tonen bij de viering van het 350-jarig bestaan van Nieuwleusen in 1982. Op de lessenaar: Statenbijbel, zwarte leren band, met koperen sloten en versiering op de 4 hoeken, uitgegeven te Utrecht door Joh. de Liefde, zonder jaartal (zie object 02077).
 

6. Object: 00347  
Titel:Archieftrommel
Datering:Onbekend
Beschrijving:Blikken archieftrommel van de Ned. Herv. Gemeente te Nieuwleusen
 

7. Object: 00418  
Titel:Kerkkandelaars
Datering:1850-1900
Beschrijving:Koperen kerkkandelaars, set van 2, op driehoekige voet.
 

8. Object: 00429  
Titel:Aankondigingsbord kerkdiensten
Datering:ca. 1960
Beschrijving:Houten bord dat naast de kerkdeur aan de gevel van de Ned. Herv. Kerk (de Grote Kerk) was bevestigd.
 

9. Object: 00431  
Titel:Aankondigingsbord kerkdiensten
Datering:Onbekend
Beschrijving:Houten bord waarin vier bordjes geschoven konden worden met de begintijden van de kerkdiensten.
 

10. Object: 00470  
Titel:Liederenboekje en voorzangershamer van Hazeuzangers (3 foto's)
Datering:Onbekend
Beschrijving:In het vroege christendom gold de menselijke stem als het meest pure instrument. Calvijn pakte die idee weer op met eenstemmige gemeentezang. J. Hazeu Csz maakte weer meerstemmige zettingen van de psalmmelodieën, bedoeld voor de huiskamer. In 1818 verscheen ‘Nieuwe stichtelijke Liederen voor de Huisgezinnen en Gezelschappen der Christenen, met nieuw gecomponeerde zangwijzen, die even zoo gemakkelijk als de Psalmen gezongen en gespeeld kunnen worden.” Overal in het land verschenen huiskamergroepen om samen de meerstemmige liederen van Hazeu te zingen. De bloeitijd van deze zanggroepen ligt tussen 1900 en 1960 en is na die tijd zo goed als verdwenen. De Hazeuzangers die in Nieuwleusen nog lange tijd samenkwamen hielden daarmee een bijzondere traditie in ere. Over hen is op Internet veel te vinden. Boek + hamer door Evert van den Berg een leven lang gebruikt. Om te raadplegen is er een exemplaar in de bibliotheek aanwezig, nr. 0570, rubriek 610.
 

11. Object: 00487  
Titel:Doopdoek
Datering:Onbekend
Beschrijving:Zalmkleurige vierkante omslagdoek gebruikt als dekentje waarin de baby in afwachting van de doop naar de kerk wordt gedragen; materiaal wol met zijde. Er zijn meerdere doopdoeken van ongeveer hetzelfdematerial.
 

12. Object: 00615  
Titel:Geloofsbelijdenis voor Lidmaat Ned. Hervormde kerk
Datering:20 maart 1922
Beschrijving:Geloofsbelijdenis van Berend Jan Likkel als Lidmaat der Nederlandsche Hervormde Kerk. Zonder lijst geschonken.
 

13. Object: 00628  
Titel:Luidklok of kerkklok uit de 17 eeuw
Datering:ca. 1635
Beschrijving:Gietijzeren luidklok,ca. 1635, afkomstig uit de kerkruimte van havezate Het Oosterveen. De nieuw gebouwde kerk op de viersprong van het dorp kreeg een nieuwe luidklok, geschonken door Machteld Beuker. Deze klok is nog enige tijd in gebruik geweest in de noodkerk op landgoed Rollecate, maar het geluid was zo slecht dat er een nieuwe klok is gekocht. Die hangt nu in het torentje van de Ned. Hervormde Ontmoetingskerk.
De kerkenraad schonk middels dominee Fokkema de oude klok aan Hendrik Schoemaker voor zijn museum. De collectie daarvan is aangekocht door de Historische Vereniging als basis van de huidige museumcollectie.
Hendrik Schoemaker maakte de houten constructie waarin de klok nu hangt.
 

14. Object: 00709  
Titel:Spaarbusje
Datering:Onbekend
Beschrijving:Spaarbusje "VRIJE UNIVERSITEIT". De Vrije Universiteit heeft in niet geringe mate bijgedragen aan de emancipatie van de protestantse “kleine luyden” en hun levenskringen. De waardering die de VU van hen ondervond was spreekwoordelijk. Vele jaren gaven (vooral) gereformeerden gul om hun gereformeerde universiteit in stand te houden. Dat gebeurde vanaf de jaren ’30 van de vorige eeuw door middel van de overbekende groene VU-spaarbusjes met een afbeelding van oprichter Abraham Kuyper; het busje had in ieder “goed gereformeerd gezin” een plaatsje op de schoorsteenmantel.
 

15. Object: 00718  
Titel:Orgelpijpen op standaard
Datering:Onbekend
Beschrijving:Zeven tinnen orgelpijpen op houten standaard, waarschijnlijk voor een fondswerfactie restauratie kerkorgel gebruikt.
 

16. Object: 01519  
Titel:Avondmaalskleed
Datering:Onbekend
Beschrijving:Wit damast tafellaken om de avondmaalstafel mee te dekken.
 

17. Object: 02077  
Titel:Bijbel
Datering:Onbekend
Beschrijving:Bijbel, dat is de gansche heilige schrift,bevattende al de Canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments., door last van de Hoog Mog. Heeren Staten Generaal van de Vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationaal gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet. Met de volledige kanttekeningen naar de beste uitgave van Keur, in de tegenwoordige spelling. – Utrecht; Joh. De Liefde, zonder jaartal. Zwarte leren band, op de rug met tape samengehouden. Op de 4 hoeken op de voor- en achterkant, koperen versiering, in dezelfde stijl als de koperen sloten, waarvan het sluitwerk ontbreekt. Los in de band en losse pagina’s voorin en achterin.
Bevat: Het Oude Testament en Het Nieuwe Testament, gedrukt in 2 kolommen met commentaar in de marges. Bevat pagina grote illustraties; litho’s door dezelfde drukker/uitgever. Geen naam van de kunstenaar.
 

18. Object: 02078  
Titel:Bijbel
Datering:19e eeuw
Beschrijving:Bijbel: Canonijcke Boeken, Capittelen, ende Folien des Ouden ende des Nieuwen Testament. Eerste pagina’s zijn zo versleten dat er geen uitgever, plaats en datum is te vinden.Bij 1e pagina: De Staten Generaal der Vereenichde Nederlanden zijn nog brokken tekst, met afsluitend:.Vergaderinge van de Hoogh-ghemelte Staten Generael …age den 29 Julij 1637. …eparaphreert. A. Ploos van Amstel, onder stont Ter Ordonnantie van deselve. Getekent, Cornelis Musch. In handschrift: J.K. Kamer. zonder jaartal. Bruine leren band over houten platen, rug ontbreekt. Op de vier hoeken van de voor- en achterkant stevige koperen versiering, in dezelfde stijl twee sloten, waarvan 1 sluiting ontbreekt. In het Schuttenkerkje was een kanselbijbel met dezelfde sloten en diepdruk op het leer in gebruik (Zie Foto beeldbank).
 

19. Object: 02102  
Titel:Bijbels en psalm- en gezangenbundels
Datering:Onbekend
Beschrijving:Bijbels, 32 ex., veelal met in handschrift de naam van de eigenaar, uitgegeven in 1724 en 1793, de meeste tussen 1830 t/m 1877, enkele rond 1880 en later.
Psalm- en gezangenboeken uit 1930, een missaal, zangbundels van Johannes de Heer, J. Hazeu en anderen, predicatiën enz. Een collectie van 50 ex. die zijn allemaal afzonderlijk uitgebreid beschreven. Kijk bij:
 

20. Object: 02103  
Titel:Bijbels en psalmen- en gezangenbundels
Datering:Onbekend
Beschrijving:Beschrijving zie: 02102.
 

21. Object: 02436  
Titel:Geloofsbelijdenis Annigje Alteveer
Datering:1952
Beschrijving:Getuigschrift. Het document vermeldt de geloofsbelijdenis van Annigje Alteveer, geb. 19-4-1931, bevestigd 6 april 1952 en aanname als Lidmaat der Nederlandse Hervormde Kerk. Ook aanwezig zijn die van: Jan Ruinemans, geb. 15-9-1941, uitgereikt 7-4-1963. Berend Ruinemans, geb. 21-10-1933, uitgereikt 3-4-1955. Evertje Schoemaker geb. 14-10-1914, uitgereikt 14-4-1935. Jan Jans, geb. 3-9-1907, uitgereikt 27-3-1931 (iets ander plaatje)
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde objecten: 24 januari 2023