;

Foto-beeldbank compleet

Grafstenen-advertenties

Kwartaalbladen - Marskramers

Objecten in museum

Bibliotheek in museum

Palthehof.nl
 
 
Op de foto's en/of afbeeldingen op deze site berusten auteursrechten. Het zonder toestemming van de Historische Vereniging Ni'jluusn van Vrogger te Nieuwleusen publiceren en verspreiden van deze foto's op Internet (b.v. via Facebook en andere sociale media) is nadrukkelijk verboden.
Voor details (Info.copyright)
Homepage NVV Museumobjecten NVV Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Bodem- en natuurlijke vondsten   (in veld: Categorie)     

Aantal gevonden objecten : 5   (uit: 1456)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Object

Klik op object voor vergroting en meer informatie

1. Object: 00276  
Titel:Offerbijl
Datering:ca. 1000 v. chr.
Beschrijving:Offerbijl van vuursteen, ongeveer 3000 jaar oud. De bijl is in 1995 gevonden in het Meentje, aan de Meentjesweg, vlak bij de kruising met de Stadhoek, in het zuidwesten van Nieuwleusen. Al direct was duidelijk dat het niet zomaar een stuk steen was in de vorm van een bijl. Deskundigen hebben de vondst uitgebreid onderzocht en kwamen tot de conclusie dat het een vuurstenen offerbijl is die moet dateren van ongeveer 1000 jaar voor Christus. De offerbijl is 4 cm dik, 19 cm lang en de breedte verloopt van ca. 3½ cm aan de bovenkant naar 7½ cm aan de onderkant. Zowel de voorkant als de achterkant van de bijl zijn glad. Helaas is de bijl op enkele plaatsen licht beschadigd; waarschijnlijk zijn die beschadigingen ontstaan tijdens het ploegen van de grond. De bijl is bijna zeker nooit als werktuig gebruikt maar diende als offer om de goden goed te stemmen. Het Meentje was een laaggelegen gebied, van oorsprong moeras, dat tot ver in de vijftiger jaren van de vorige eeuw in de winterperiode meestal onder water stond en bij vorst voor een ijsvlakte zorgde waar menig Nieuwleusenaar kwam schaatsen en daarbij veel plezier beleefde.
 

2. Object: 00410  
Titel:Eikenhout met spijker
Datering:ca. 1925
Beschrijving:Stukje hout met een doorgezaagde tramspijker. Aan het Westeinde stond bij de Grote Kerk een koffiehuis met een houten paardenstal (’t Witte Peerd). Langs de wegkant stonden eikenbomen waarin spoorspijkers (overgenomen van de tramlijn) waren geslagen om, wanneer de stal te vol was, daaraan de paarden met hun leidsel vast te knopen. Tijdens de ruilverkaveling van 1949-1956 is de straat van het Westeinde verbreed. Hendrik Schoemaker had daarvan een mooie rechte boom gekocht en bij de zaagmolen van Snijder aan de Dommelerdijk laten zagen. Hij stond erbij te kijken en toen ineens: een lawaai en geraas, ’t vuur vloog eraf en toen zat de zaag in de lengte vast in een spoorspijker (Bron: Toendertied, p. 90).
 

3. Object: 00625  
Titel:Botten Eland van Punthorst, 5 foto's
Datering:8779 ± 302 BP.
Beschrijving:Botten van een elandskelet uit het Boreaal (van 7000 v. Chr. tot 6000 v. Chr.) gevonden tijdens graafwerkzaamheden op het erf van De Zonnehorst, van de familie Bunskoek nabij de Beentjesgraven, op ongeveer 1,5 m. diepte in een zandige leemlaag onder het veen in een oude rivierbedding. In het veen kwam veel vivianiet voor. Dat heeft de botten sterk aangetast en de blauwe verkleuring veroorzaakt.
 

4. Object: 00626  
Titel:Vuistbijlen waarbij een offerbijl
Datering:8779 ± 302 BP.
Beschrijving:Vuistbijlen, waarvan de middelste vuursteen offerbijl gevonden is bij het Meentje in het Ruitenveen door Kaspers. De beide andere objecten denk ik ook dat het bijlen zijn, maar dan gemaakt van een kristallijn gesteente, in ieder geval een gesteente dat met een IJstijd uit het Noorden naar ons land is gekomen. Die twee bijlen zijn mijns inziens niet in het Noorden, maar in deze contreien gemaakt. Ik heb dergelijke bijlen wel vaker gezien, maar ben geen archeoloog. Het is erg belangrijk om meer gegevens van de vindplaatsen op te sporen om te kunnen bepalen uit welke periode ze stammen. Wie weet blijkt er ook in Nieuwleusen in een oude horst nog een oude nederzetting onder de grond te zitten. Johan Mulder, 2-5-2020.
 

5. Object: 02067  
Titel:IJzeroer
Datering:Onbekend
Beschrijving:IJzeroer (verouderd: oerijzer) is een soort ijzererts dat bestaat uit grote, verharde lagen ijzeroxide-ijzerhydroxide dicht onder het maaiveld. Het werd gedolven als grondstof voor de gietijzerproductie. In de Romeinse tijd was ijzeroer een belangrijke grondstof om sieraden, gereedschappen en wapens te maken. Later kwamen er gietijzeren pannen, riooldeksels, lantarenpalen enz. Om van een brok ijzeroer een stuk gereedschap te maken, moet het ijzer eerst in een heel hete oven zo verhit worden dat alles wat géén ijzer is wegsmelt
IJzeroer is een zogenaamd chemisch sedimentair gesteente (of afzettingsgesteente), ontstaan door het neerslaan van opgeloste mineralen uit water. Het is vooral te vinden in (voormalige) moerassen en beekdalen. IJzeroerbanken maken de grond ongeschikt voor landbouw. Met behulp van een diepteploeg wordt het oer losgewerkt en in losse brokken naar boven gehaald.
.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde objecten: 26 september 2022