;
   
 
Op de foto's en/of afbeeldingen op deze site berusten auteursrechten. Het zonder toestemming van de Historische Vereniging Ni'jluusn van Vrogger
te Nieuwleusen publiceren en verspreiden van deze foto's op Internet (b.v. via Facebook en andere sociale media) is nadrukkelijk verboden.
Voor details (Info.copyright)
Homepage NVV Museumcollectie NVV Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Bodem- en natuurlijke vondsten   (in veld: Categorie)     

Aantal gevonden objecten : 5   (uit: 1340)


Uitgebreid zoeken

Klik op object voor vergroting en meer informatie

1. Object: 00276  
Titel:Offerbijl
Datering:ca 1000 v. chr.
Beschrijving:Offerbijl van vuursteen, ongeveer 3000 jaar oud. De bijl is in 1995 gevonden in het Meentje, aan de Meentjesweg, vlak bij de kruising met de Stadhoek, in het zuidwesten van Nieuwleusen. Al direct was duidelijk dat het niet zomaar een stuk steen was in de vorm van een bijl. Deskundigen hebben de vondst uitgebreid onderzocht en kwamen tot de conclusie dat het een vuurstenen offerbijl is die moet dateren van ongeveer 1000 jaar voor Christus. De offerbijl is 4 cm dik, 19 cm lang en de breedte verloopt van ca. 3½ cm aan de bovenkant naar 7½ cm aan de onderkant. Zowel de voorkant als de achterkant van de bijl zijn glad. Helaas is de bijl op enkele plaatsen licht beschadigd; waarschijnlijk zijn die beschadigingen ontstaan tijdens het ploegen van de grond. De bijl is bijna zeker nooit als werktuig gebruikt maar diende als offer om de goden goed te stemmen. Het Meentje was een laaggelegen gebied, van oorsprong moeras, dat tot ver in de vijftiger jaren van de vorige eeuw in de winterperiode meestal onder water stond en bij vorst voor een ijsvlakte zorgde waar menig Nieuwleusenaar kwam schaatsen en daarbij veel plezier beleefde.
 

2. Object: 00473  
Titel:Eiken grafzerk
Datering:onbekend
Beschrijving:Eiken grafzerk, gered na het ruimen van de houten grafzerken en daarmee de enig bewaard gebleven houten grafzerk van de begraafplaatsen in Nieuwleusen. Naam en jaartallen zijn door weer en wind verdwenen.
 

3. Object: 00625  
Titel:Botten Eland van Punthorst, 5 foto's
Datering:8779 ± 302 BP.
Beschrijving:Botten van een elandskelet gevonden tijdens graafwerkzaamheden op het erf van De Zonnehorst, van de familie Bunskoek nabij de Beentjesgraven.
 

4. Object: 00626  
Titel:Vuistbijlen
Datering:8779 ± 302 BP.
Beschrijving:Vuistbijlen, waarvan de middelste vuursteen bijl gevonden is bij het Meentje in het Ruitenveen door Kaspers. De beide andere objecten denk ik ook dat het bijlen zijn, maar dan gemaakt van een kristallijn gesteente, in ieder geval een gesteente dat met een IJstijd uit het Noorden naar ons land is gekomen. Die twee bijlen zijn mijns inziens niet in het Noorden, maar in deze contreien gemaakt. Ik heb dergelijke bijlen wel vaker gezien, maar ben geen archeoloog. Het is erg belangrijk om meer gegevens van de vindplaatsen op te sporen om te kunnen bepalen uit welke periode ze stammen. Wie weet blijkt er ook in Nieuwleusen in een oude horst nog een oude nederzetting onder de grond te zitten. Johan Mulder, 2-5-2020
 

5. Object: 02067  
Titel:IJzeroer
Datering:onbekend
Beschrijving:IJzeroer (verouderd: oerijzer) is een soort ijzererts dat bestaat uit grotere, verharde ijzeroxide-ijzerhydroxide-concreties, die al vele eeuwen geleden in de Lage Landen van dicht onder het maaiveld werden gedolven als grondstof voor de ijzerproductie. Het is vooral te vinden in (voormalige) moerassen en beekdalen.

IJzeroer is een zogenaamd chemisch sedimentair gesteente (of afzettingsgesteente). Het is dus niet, zoals klastische sedimentaire gesteenten, opgebouwd uit fragmenten van verweerd en geërodeerd gesteente, maar ontstaan door neerslaan van opgeloste mineralen uit water.
Andere (veel) minder gebruikte namen zijn ijzeroersteen, ijzermaal, ijzersteen, bruinijzersteen, bruinijzererts, moeraserts, moerasijzererts ...

Om van een brok ijzeroer een stuk gereedschap te maken, moet het ijzer eerst in een heel hete oven zo verhit worden dat alles wat géén ijzer is wegsmelt.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde objecten: 4 september 2020