;

Foto-beeldbank compleet

Grafstenen-advertenties

Kwartaalbladen - Marskramers

Objecten in museum

Bibliotheek in museum

Palthehof.nl
 
 
Op de foto's en/of afbeeldingen op deze site berusten auteursrechten. Het zonder toestemming van de Historische Vereniging Ni'jluusn van Vrogger te Nieuwleusen publiceren en verspreiden van deze foto's op Internet (b.v. via Facebook en andere sociale media) is nadrukkelijk verboden.
Voor details (Info.copyright)
Homepage NVV Boeken Museum Palthehof Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1950-1960     

Aantal gevonden publicaties : 52   (uit: 718)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0051  
Programma van de feestelijkheden op 26 en 27 augustus '58.
Informatief -- 240           (1958)    [Anoniem]
Programma van de feestelijkheden (tijdens de viering van het 25-jarig bestaan van de Oranjevereniging, met overzicht van de geschiedenis van de vereniging, bestuursleden), en uitgebreide aanwijzingen van de spelletjes en de teksten van alle liederen die werden gezongen.
Oranjevereniging Nieuwleusen en omstreken;  
 

2. Boeknummer: 0087  
Statuten van de Co÷p. Boerenleenbank "Nieuwleusen
Informatief -- 400           (ca 1955)   
Statuten van de Co÷p. Boerenleenbank "Nieuwleusen"
 

3. Boeknummer: 0090  
Reglement Vereniging tot Onderlinge Verzekering van paarden te Nieuwleusen
Informatief -- 520           (1950)    [Regl]
Reglement vereniging tot Onderlinge Verzekering van paarden te Nieuwleusen. Opgericht in 1902
 

4. Boeknummer: 0091  
Streekverbetering Nieuwleusen
Informatief -- 500           (1958)   
Overzicht van de veranderingen welke zich in de loop van de streekverbeteringsperiode hebben voorgedaan
Worp van der, Zwolle;  
 

5. Boeknummer: 0111  
Leerboek voor controleurs van fok- en controleleverenigingen
Informatief -- 520           (1951)    [Keestra, F., en Rijssenbeek, C.J.M.]
Hoe controleer je het fokken van goed en gezond melkvee (stamboekvee), dat goede melkproduktie levert met een hoog vetgehalte en het voorkomen en behandelen van ziektes.
Koninklijke Nederlandse Zuivelbond, 's Gravenhage;  
 

6. Boeknummer: 0117  
Van kalf tot koe
Informatief -- 520           (1957)    [Donker, K.]
Leidraad voor het opfokken van kalveren bestemd voor eigen bedrijf.
drukkerij De Eendracht, Schiedam;  
 

7. Boeknummer: 0122  
Stichting Agrarisch Welzijn Nieuwleusen, no 3
Informatief -- 500: Boerenbedrijven           (1957)   
Overzicht van verbeteringen voor de huisvrouw, premieregelingen, demonstraties en excursies voor het welzijn op de boerderij. Juli 1957, no. 3. Andere deeltjes ontbreken.
Nieuwleusen;  
 

8. Boeknummer: 0123  
Keurcollectie Stamboekvee, tentoonstelling "Operatie H2O", Kampen
Informatief -- 520           (1956)   
Catalogus toont de foto's van de keurcollectie stamboekkoeien, opgesteld door de Bond van Fokkers in N.W.Overijssel en de Fokvereniging Kampereiland op de Nationale Landbouwtentoonstelling in Kampen
 

9. Boeknummer: 0125  
15 jaar Landbouw-Huishoud-Onderwijs aan "Nieuw-Rollecate" 1938-1953. Supplement van het gedenkboek bij het 40 jarig jubileum
Informatief -- 300: Opvoeding en onderwijs           (1953)   
Dit gedenkboek geeft een overzicht van "Nieuw Rollecate" in Deventer, de opvolger van de opleidingsschool Rollecate in Den Hulst-Nieuwleusen, in de jaren 1938-1953 en flitsen van de viering van het 40-jarig bestaan van de school en een belichting van het landbouwhuishoudonderwijs.
Deventer;  
 

10. Boeknummer: 0126  
Rapport inzake de meest wenselijke verbetering van de Dedemsvaart
Informatief -- 100           (1951)   
Economisch Technologisch instituut Overijssel beschrijft in dit rapport de verbeteringen van de Dedemsvaart met als inhoud de bevolking, economische werkzaamheid, scheepvaartbeweging, problemen van afwatering en waterstaatkundige problemen.
ETIO, Zwolle;  
 

11. Boeknummer: 0127  
Rapport betreffende de bestaansbronnen en mogelijkheden in de gemeente Nieuwleusen
Informatief -- 100           (1953)   
Economisch Technologisch Instituut Overijssel beschrijft de bestaansbronnen en mogelijkheden van de gemeente Nieuwleusen met als inhoud het ontstaan en de ontwikkeling van de gemeente, demografie, beroepsstructuur, landbouw en arbeidsmarkt
ETIO,Zwolle;  
 

12. Boeknummer: 0202  
Nederlands Gezinsboek
Informatief -- 300: Opvoeding en onderwijs           (1953)    [Banning, C.]
Waar het gezin gezien mag worden als een der belangrijkste pijlers van onze Nederlandse samenleving moeten we zorgen dat het gezin zo gezond en zo hecht mogelijk wordt. Het boek geeft antwoord op vragen, die in een gezin voorkomen. Dit boek werd in de jaren 50 bij een een huwelijk in Nieuwleusen door de ambtenaar van de burgelijke stand(toentertijd dhr. Meijerink) aan het bruidspaar meegegeven.
Samson N. N.V., Alphen aan den Rijn;  
 

13. Boeknummer: 0211  
Tricotage en Lingerie
Informatief -- 320: Mode, naaien en handwerken           (1960)    [Bonthond,J.T., Capelle F. van]
Leerboek voor cursisten van de Detex-vakopleiding. Uitleg met zwart-wit foto's over de soorten tricots en de patronen. Met tekeningen welke kledingstukken, vooral ondergoed, van tricot gemaakt worden.
Stichting vakopleiding voor de textieldetailhandel;  
 

14. Boeknummer: 0212  
Modellen en Belijningen
Informatief -- 320: Mode, naaien en handwerken           (1960)    [Bonthond J. T.]
Wel 283 modellen met benaming en beschrijving van dames en meisjes bovenkleding. Met mooie tekeningen, gemaakt door Nannie van Leeuwen
Stichting vakopleiding voor de textieldetailhandel;  
 

15. Boeknummer: 0250  
Omschrijving.... Wagens Historische Optocht
Informatief -- 250: Geschiedenis buiten Nw.Leusen           (1959)    [Visscher, J.]
Toelichting en verklaring van de historische optocht te Dedemsvaart op 9 juli 1959 ter gelegenheid van 150 jaar "De Dedemsvaart". Beschrijving van alle deelnemenede wagens en het lied van Dedemsvaart geschreven door Abe van der Meer.
 

16. Boeknummer: 0260  
Ge´llustreerde Atlas Europa
Informatief -- 310: Schoolboeken           (1954)    [Anoniem]
Atlas met landkaarten van heel Europa, met bijzondere beschrijving van de landen. Het boek heeft als illustraties plakplaatjes, die bij de Planta margarine gespaard konden worden.
Planta margarine;  
 

17. Boeknummer: 0271  
Zuivel-rekenen
Informatief -- 520: Veeteelt           (1954)    [Radema H,. en Sixma, D.]
Rekenkundige vraagstukken om de zuivelvakman een zekere rekenkundige vaardigheid over de melk en zuivelbereiding te leren.
Algemene Nederlandse Zuivelbond;  
 

18. Boeknummer: 0272  
Zuivelbereiding 1 (algemeen gedeelte)
Informatief -- 520: Veeteelt           (1957)    [Burg B. van der]
Het algemene gedeelte van dit leerboek gaat over de melk, de samenstelling ervan en de micro-organismen in de melk. Met schema's en foto's van micro-organismen
Koninklijke Nederlandse Zuivelbond;  
 

19. Boeknummer: 0273  
Zuivelbereiding lll (boterbereiding)
Informatief -- 520: Veeteelt           (1951)    [Burg B. van der]
Dit leerboek is een bewerking van "De boterbereiding in de Fabriek" en geeft duidelijke informatie over het bereiden van boter en welke procedures en machines daarbij gebruikt worden. Met tekeningen en zwart-wit foto's van de machines.
Koninklijke Nederlandse Zuivelbond;  
 

20. Boeknummer: 0274  
Zuivelbereiding lV (de kaasbereiding in de fabriek)
Informatief -- 520: Veeteelt           (1952)    [Burg, B. van der, Hartmans S.]
In dit 4e boek wordt de bereiding van de kaas van het begin tot het eind uitgelegd, van ontvangen van de melk in de fabriek tot de kaas, die klaar is voor consumptie. Met zwart-wit foto's van kaasgebreken en een overzicht van de voornaamste in Nederland bereide kaassoorten.
Koninklijke Nederlandse Zuivelbond;  
 

21. Boeknummer: 0278  
Handvaardigheid voor boer en tuinder
Informatief -- 530: Leerboeken onderwijs           (1957)    [Gelder, A van]
Leerboek voor elementair land- en tuinbouwonderwijs no. 58, om de boer en tuinder te ondersteunen bij allerlei handvaardigheden. Besproken wordt gereedschap, materialen, touwen en eenvoudige bouwtekeningen.
Noordhoff, P. n.v., Groningen;  
 

22. Boeknummer: 0279  
Landbouwtrekkers
Informatief -- 530: Leerboeken onderwijs           (1958)    [Berlijn, J.D.]
Leidraad voor het Land- en Tuinbouwonderwijs, Serie c no. 7., om kennis op te doen over de trekker. Met uitgebreide beschrijvingen van de bouw en gebruiksmogelijkheid van de trekker, de motor, het mechanische gedeelte en het onderhoud . Met duidelijke tekeningen.
Tjeenk Willink W.E.J., Zwolle;  
 

23. Boeknummer: 0280  
Weidebouwwerktuigen
Informatief -- 530: Leerboeken onderwijs           (1957)    [Burema, J.J.]
Leidraad voor het land- en tuinbouwonderwijs serie A, nr. 33. Beschrijving van de werktuigen, die op de graslanden en bij het hooien worden gebruikt met duidelijke tekeningen en zwart-wit foto's
Tjeenk Willink W.E.J., Zwolle;  
 

24. Boeknummer: 0283  
Vijftig jaren "B.C.G.O." Vereniging Botercontr˘lestation "Gelderland-Overijssel" 1903-1953
Informatief -- 520: Veeteelt           (1953)    [Balder, M.]
Op boeiende wijze wordt een overzicht gegeven van de wording en de groei van het B.C.G.O. en hoe de zuivelbereiding in Overijssel en Gelderland en het bij het tot stand komen van de botercontr˘le. Met pentekeningen, foto's en afbeeldingen van verschillende voormannen.
 

25. Boeknummer: 0286  
Veeteelt deel ll- Het paard. Leidraad voor het land- en tuinbouwonderwijs serie B, nr. 31
Informatief -- 520: Veeteelt           (1954)    [Anema,R.G. en Nieuhoff, G.A.R.]
Dit boekje is bestemd voor cursussen in de paardenkennis. Beknopte uitleg van het geraamte, zenuwstelsel, bloed en bloedsomloop.de verschillende rassen, het fokken, het stamboek en de keuringen worden beschreven. Met foto's van kampioenpaarden.
Tjeenk Willink W.E.J., Zwolle;  
 

26. Boeknummer: 0506  
Landbouwhuishoudonderwijs - Gedenkschrift Theda Mansholt 28 april 1879 - 7 december 1956
Verhalen -- 300: Opvoeding en onderwijs           (1956)   
Ter herinnering aan Theda Mansholt, pionier en directrice van de Landbouwhuishoudschool Rollecate in Den Hulst, gemeente Nieuwleusen. "Zij hield het vuur brandende"
Deventer;  
 

27. Boeknummer: 0520  
Statuten Vereniging Kunstmatige Inseminatie
Informatief -- 520: Veeteelt           (1954)    [Stat]
Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant.
Statuten Vereniging tot uitvoering van de kunstmatige inseminatie bij rundvee

 

28. Boeknummer: 0521  
De Landbouw in Nieuwleusen
Jaarboek -- 510: Landbouw           (1950)   
Verslag van het onderzoek naar de exploitatie van 181 landbouwbedrijven in het jaar 1950
Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting Nieuwleusen;  
 

29. Boeknummer: 0522  
De Landbouw in Nieuwleusen en zijn problemen
Informatief -- 510: Landbouw           (1951)    [Land]
Bespreekbaar maken van de problemen en het verbeteren van de landbouw in Nieuwleusen
Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting;  
 

30. Boeknummer: 0576  
Instructie voor de onbezoldigde gemeenteveldwachteres in de Provincie Overijssel
Informatief -- 120: Burgerbescherming           (1953)   
Klein boekje met instructies voor handhaving van de openbare orde door de veldwachter m.i.v. van 1 Maart 1953, vastgesteld door de Commissaris van de Koningin.
Provincie Overijssel, Zwolle;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 20 maart 2023