;

Foto-beeldbank compleet

Grafstenen-advertenties

Kwartaalbladen - Marskramers

Objecten in museum

Bibliotheek in museum

Palthehof.nl
 
 
Op de foto's en/of afbeeldingen op deze site berusten auteursrechten. Het zonder toestemming van de Historische Vereniging Ni'jluusn van Vrogger te Nieuwleusen publiceren en verspreiden van deze foto's op Internet (b.v. via Facebook en andere sociale media) is nadrukkelijk verboden.
Voor details (Info.copyright)
Homepage NVV Boeken Museum Palthehof Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1930-1940     

Aantal gevonden publicaties : 18   (uit: 718)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0028  
Blijde stemmen; liederenbundel voor vereenigingen en gezin; vijfde uitgave, waarin opgenomen het Supplement
Liederen -- 830: Liederen           (1940)    [BLIJ]
Paperback formaat in blauwe linnen band met voorop het logo (rondje met daarin een driehoek.) Deze liedbundel werd gebruikt door meisjesvereniging "De Kleine Kracht", met hetzelfde logo, onder leiding van Hennie Luten en Dina Boesenkool. Zie hen in de Beeldbank foto 04137.
Utrecht; Bureau der Federatie van Christelijke Vereenigingen van en voor vrouwen en meisjes;  
 

2. Boeknummer: 0128  
25 jaar Landbouwhuishoudonderwijs 1913-1938
Verhalen -- 300           (1938)    [Kok, J.]
Gedenkboek van 25 jaar landbouwhuishoudonderwijs van "De Rollecate" met gebeurtenissen en foto's. Van 1913-1930 wordt "Oud Rollecate te Den Hulst beschreven en van 1930-1938 "Nieuw Rollecate" te Deventer.
 

3. Boeknummer: 0131  
Handboek voor Timmerlieden; tevens ten dienste van bouwkundigen en inrichtingen voor ambachtsonderwijs en voor eigen studie.
Informatief -- 400           (1930)    [Groot, H.J. de]
Met 925 tekeningen en 1400 afbeeldingen. Beschrijving van het werk van de timmerman met uitleg, tekeningen en voorbeelden.
Sijthoff,A.W. uitgeverij n.v., Leiden;  
 

4. Boeknummer: 0228  
Het vorstelijk huwelijk
Informatief -- 250: Geschiedenis buiten Nw.Leusen           (1937)   
Liturgie van de plechtige dienst bij gelegenheid van de huwelijksinzegening van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana met Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins Bernhard in de Groote Kerk te 's-Gravenhage op 7 januari 1937. Voorganger : Prof. Dr. Th. Obbink
Zomer&Keunings, Wageningen;  
 

5. Boeknummer: 0230  
Overijssel
Informatief -- 250: Geschiedenis buiten Nw.Leusen           (1931)    [Engelen van der Veen, G.A.J. van, Kuile ter G.J., . Schuiling R..]
Geschiedenis van Overijssel tot 1931 en beschrijving van het ontstaan van Overijssel met Zwolle tot centrum, daarna begonnen met de bodem, flora en fauna, oudheidkundige verschijnselen, vroegere bevolking, marken en waterschappen, havezathen, landbouw en veeteelt, nijverheid, handel en verkeer. het ontstaan van de plaatsen Deventer, Kampen , Zwolle en Enschede, de landstreken, volkstaal, geloof , letterkunde, muziekleven, kinderbescherming en gezondheidzorg, enz. Met mooie schetsen, foto's en kaarten.
Kluwer-Deventer;  
 

6. Boeknummer: 0287  
De Nuttige Handwerken
Informatief -- 320: Mode, naaien en handwerken           (1936)    [Heyst, K van]
Leidraad voor onderwijzeressen, die lesgeven in de nuttige handwerken aan Lagere- en U.L.O. scholen en voor de opleiding van de akte nuttige handwerken. Met veel brei- en naaitechnieken en patroontekenen. De tekeningen zijn gemaakt door Cor Joppe
Noordhoff, P. n.v., Groningen;  
 

7. Boeknummer: 0325  
Evert in turfland (enkele hoofdstukken, Wonen in Turfland)
Romans -- 250: Geschiedenis buiten Nw.Leusen           (1930)    [Vries de, Anne]
Het verhaal speelt in Drente maar geeft een goed beeld van het wonen en werken in het veen zoals zich dat ook ten oosten van Nieuwleusen heeft afgespeeld. Alleen de hoofdstukken zijn overgenomen die over dat leven en werken vertellen en enigszins bewerkt voor de jeugd van nu, zodat ze een beeld krijgen van het leven in een veenstreek.
Noordhoff P.;  
 

8. Boeknummer: 0516  
Algemene Politie-verordening voor de gemeente Nieuwleusen
Gids -- 120: Burgerbescherming           (1932)   
Voorschriften in het belang van de openbare reinheid, veiligheid en orde
De erven J.J. Tijl, Zwolle;  
 

9. Boeknummer: 0558  
Statuten van de Vereeniging voor Christelijk Onderwijs te Den Hulst
Informatief -- 300: Opvoeding en onderwijs           (1931)   
Statuten en Huishoudelijk Reglement, goedgekeurd bij Koninklijk besluit dd 8 januari 1931
Bestuur van de Ver.voor Chr.Onderwijs;  
 

10. Boeknummer: 0580  
Van een Predikantsberoep te Nieuwleusen in het midden der achttiende eeuw
Informatief -- 600: Levensbeschouwing           (1930)    [Hartmans, K.D.]
Over de ruzies voorafgaand aan de benoeming van Jan Arend Palthe in 1754 tot predikant van Nieuwleusen. Overdruk uit: Verslagen en mededeelingen van de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, stk. 47 (reeks 2, stk. 23)
Zwolle, 1930;  
 

11. Boeknummer: 0655  
Onze driewerf donkervolle dagen
Informatief -- 600: Levensbeschouwing           (1932)    [Veen, H.van der]
De Wereld-crisis, oorzaken - gevolgen en eenige oplossing. Behandeld op een vergadering van de Jongelings-Vereniging op Gereformeerde Grondslag te Amersfoort, op den 1sten mei 1932.
Amersfoort, 1932;  
 

12. Boeknummer: 0739  
Een pleidooi voor natuur- en Menschelijkheid
Informatief -- 660: Gezondheidszorg           (1935)    [Deutmann, Lize]
Boekje over de gezondheidszorg in die tijd. Beschreven wordt o.a. krankzinnigheid, vaccins en serums, tuberculine, typhus, hondsdolheid, suikerziekte, kanker enz.
Firma G.W.den Boer, Middelburg;  
 

13. Boeknummer: 0753  
De voorschriften der Concentratiewet betreffende de instandhouding van Openbare Scholen
Informatief -- 300: Opvoeding en onderwijs           (1937)    [Comité van actie voor het Openbaar Onderwijs]
Op 1 juli 1937 is in werking getreden de z.g.n. Concentratiewet, die belangrijke wijzigingen heeft gebracht in de lager-onderwijswet 1920.
Bureau "Volksonderwijs";  
 

14. Boeknummer: 0797  
Union Prijscourant 1935 Rijwiel - Onderdelen en Nevenartikelen
Informatief -- 400: Bedrijven           (1935)   
Union prijscourant van rijwiel-onderdelen en gereedschappen in een beknopte alfabetische volgorde, voor den handel.
N.V. Union rijwielfabriek, Den Hulst a.d. Dedemsvaart;  
 

15. Boeknummer: 0798  
Phoenix-Mutaped rijwiel Een fiets-sensatie!
Informatief -- 400: Bedrijven           (1939)   
Informatieboekje Phoenix-Mutaped rijwiel, met automatische drieversnellingen in de trapas.
Phoenix-Rijwielenfabriek, Leeuwarden;  
 

16. Boeknummer: 0830  
Herinnering aan mei 1940
Verhalen -- 230: Oorlog en Vrede           (1940-1941)    [Loman-van Diemen, R.W.M]
Schrift met handgeschreven impressies en meningen, opgeschreven van Koninginnedag 1940 tot juni 1941, afgewisseld met veel gezongen of gedeclameerde liederen
 

17. Boeknummer: 0865  
Vereniging Woningbouw Nieuwleusen
Album -- 000: Fotoalbums           (1917 - 1992)   
Foto's vanaf oktober 1986, 1e reis van bestuur en personeel naar Den Bosch e.v., tot en met 1992
 

18. Boeknummer: 0866  
Gemeente Nieuwleusen
Informatief -- 100: Gemeente           (1936 - 1946)   
Notulen raadsvergaderingen vanaf 28 februari 1936 tot en met 15 januari 1946. Handgeschreven
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 20 maart 2023