;

Foto-beeldbank compleet

Grafstenen-advertenties

Kwartaalbladen - Marskramers

Objecten in museum

Bibliotheek in museum

Palthehof.nl
 
 
Op de foto's en/of afbeeldingen op deze site berusten auteursrechten. Het zonder toestemming van de Historische Vereniging Ni'jluusn van Vrogger te Nieuwleusen publiceren en verspreiden van deze foto's op Internet (b.v. via Facebook en andere sociale media) is nadrukkelijk verboden.
Voor details (Info.copyright)
Homepage NVV Boeken Museum Palthehof Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1920-1930     

Aantal gevonden publicaties : 22   (uit: 718)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0007  
Opwekkingsliederen van Ira D. Sankey en anderen / nagezongen door M.S. Bromet
Informatief -- 830: Liederen           (1920)    [Sankey, Ira David]
Auteur: Ira David Sankey (1840-1908). Zanger: Meijer Salomon Bromet (1839-1905)
Rotterdam : Joh. de Heer & Zn;  L=23cm; 
 

2. Boeknummer: 0096  
De Raad der gemeente Nieuwleusen
Informatief -- 100           (1920)    [(Anoniem)]
Besluit: vast te stellen de volgende Verordening op de persoonlijke diensten -in verband met de aanschaffing van brandbluschmiddelen- voor de gemeente Nieuwleusen.
 

3. Boeknummer: 0097  
Reglement van Orde voor de vergaderingen van den Raad der Gemeente Nieuwleusen
Informatief -- 100           (1922)    [(Anoniem)]
Reglement van orde voor de vergaderingen van den Raad der Gemeente Nieuwleusen
 

4. Boeknummer: 0118  
ConditiŰn van de Rotterdamsche Graanbeurs
Informatief -- 510           (1920)   
Artikelen voor de graanbeurs die zijn aangenomen door het comitÚ van graanhandelaren te Rotterdam. De beurs was een belangrijke schakel tussen import en aanschaf granen door de Co÷peratieve Landbouwverenigingen.
 

5. Boeknummer: 0131  
Handboek voor Timmerlieden; tevens ten dienste van bouwkundigen en inrichtingen voor ambachtsonderwijs en voor eigen studie.
Informatief -- 400           (1930)    [Groot, H.J. de]
Met 925 tekeningen en 1400 afbeeldingen. Beschrijving van het werk van de timmerman met uitleg, tekeningen en voorbeelden.
Sijthoff,A.W. uitgeverij n.v., Leiden;  
 

6. Boeknummer: 0223  
De dochter der Oranjes
Informatief -- 250: Geschiedenis buiten Nw.Leusen           (1923)    [Zeeuw, P, J.Gzn de]
Het leven en de regering van Koningin Wilhelmina bij haar vijfentwintigjarig regeringsjubileum aan het Nederlandse volk verhaald. Met zwart-wit foto's
Unitas, Rotterdam;  
 

7. Boeknummer: 0275  
Bemestingsleer lll
Informatief -- 530: Leerboeken onderwijs           (1928)    [Kok, J.]
Handleiding bij het onderwijs aan land- en tuinbouwcursussen. Dit boekje beschrijft het hoofddoel van bemesting, welke soorten mest en voedingsstoffen er gebruikt moeten worden voor een vruchtbare grond voor de gewassen en planten.
Wolters J.B., Groningen;  
 

8. Boeknummer: 0276  
Kennis van den grond lV. Handleiding bij het onderwijs aan land- en tuinbouwkursussen
Informatief -- 530: Leerboeken onderwijs           (1928)    [Kok, J.]
Dit boekje beschrijft de hoofdbestanddelen van de grond, grondbewerkingen en verbeteringen, bodemziektes en kalktoestand in de grond en een overzicht van de grondsoorten. Met tekeningen van landbouwwerktuigen.
Wolters J.B., Groningen;  
 

9. Boeknummer: 0277  
Veeteelt Vlll. Handleiding bij het onderwijs aan land- en tuinbouwkursussen
Informatief -- 520: Veeteelt           (1927)    [Kok, J.]
Dit boekje gaat over paarden, koeien, schapen, geiten en varkens. De beoordelingsleer "de uitwendige bouw van het vee", gezondheid en ziektes, parasieten, de verschillende rassen en het fokken van de verschillende dieren. Met zwart-wit foto's.
Wolters J.B., Groningen;  
 

10. Boeknummer: 0282  
Melkerscursussen
Informatief -- 520: Veeteelt           (1927)    [Sietema, W.]
Handleiding bij het theoretisch onderwijs aan melkerscursussen. Goed en zindelijk melken is geen dom werk, maar een kunst, vandaar dit boekje naast de practische melkerscursussen
Misset C. n.v., Doetinchem;  
 

11. Boeknummer: 0299  
Huishoudelijk reglement van de Vereniging van de oud-leerlingen van Land- en Tuinbouwcursussen en scholen in Dalfsen, genaamd "Landbouwlust"
Informatief -- 530: Leerboeken onderwijs           (1922)   
Landbouwlust; Huishoudelijk reglement van de Vereniging van de oud -leerlingen van de Land- en Tuinbouwcursussen en scholen te Dalfsen, genaamd "Landbouwlust"
Dalfsen, het bestuur;  
 

12. Boeknummer: 0325  
Evert in turfland (enkele hoofdstukken, Wonen in Turfland)
Romans -- 250: Geschiedenis buiten Nw.Leusen           (1930)    [Vries de, Anne]
Het verhaal speelt in Drente maar geeft een goed beeld van het wonen en werken in het veen zoals zich dat ook ten oosten van Nieuwleusen heeft afgespeeld. Alleen de hoofdstukken zijn overgenomen die over dat leven en werken vertellen en enigszins bewerkt voor de jeugd van nu, zodat ze een beeld krijgen van het leven in een veenstreek.
Noordhoff P.;  
 

13. Boeknummer: 0377  
Toespraak van de directeur aan de leden van de Co÷peratieve Zuivelfabriek "Onderling Belang" in 1921
Informatief -- 520: Veeteelt           (1921)    [Vos, L.]
De directeur wilde waarschijnlijk met deze toespraak de leden over de streep trekken om in te stemmen met de invoering van de accountantscontroles, zodat de leden er vanuit konden gaan dat het bestuur integer handelde. Tot dan toe legde het bestuur de jaarrekening aan de leden voor, die deze zelf had opgesteld en goedgekeurd. Boekje is schenking van Marius Veltmaat.
 

14. Boeknummer: 0519  
Co÷peratieve Zuivelfabriek "Onderling Belang" Nieuwleusen
Informatief -- 520: Veeteelt           (1928)   
20e Jaarverslag 1 jan.-31 dec.1928
Bijkerk, R.H. Steenwijk;  
 

15. Boeknummer: 0556  
Statuten, Huishoudelijk Reglement en Reglement op het gebruik der verplegingsmiddelen van de Vereeniging "Het Groene Kruis" te Nieuwleusen
Informatief -- 660: Gezondheidszorg           (1927)   
De vereeniging "Het Groene Kruis" stelt zich ten doel:
1e. het nemen en ondersteunen van maatregelen ter voorkoming van ziekten
2e. het verleenen van hulp bij verpleging van ziekten
3e. bestrijding van tuberculose als volksziekte
Bestuur: Th. Mansholt presidente; B.J. van den Berg secretaris; H.J. Minkjan 2e voorzitter; L.Vos penningmeester; e.a.

Het Groene Kruis;  
 

16. Boeknummer: 0580  
Van een Predikantsberoep te Nieuwleusen in het midden der achttiende eeuw
Informatief -- 600: Levensbeschouwing           (1930)    [Hartmans, K.D.]
Over de ruzies voorafgaand aan de benoeming van Jan Arend Palthe in 1754 tot predikant van Nieuwleusen. Overdruk uit: Verslagen en mededeelingen van de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, stk. 47 (reeks 2, stk. 23)
Zwolle, 1930;  
 

17. Boeknummer: 0627  
Onze belangrijkste stikstof-hulpstoffen
Informatief -- 510: Landbouw           (1922)    [Witteveen, H.J.]
Een boekje over bemesting, over de voorziening van de plant met stikstof door middel van onze meest belangrijke stikstof-hulpmeststoffen.
's-Gravenhage, 1922;  
 

18. Boeknummer: 0663  
Beknopte samenvatting van het uitgewerkt plan betreffende eene Centrale Drinkwatervoorziening voor Noord-Overijssel
Informatief -- 130: Nutsvoorzieningen           (1925)    [Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening]
Uitgewerkt plan voor de drinkwatervoorziening in noord-Overijssel in 1925, met kaart van het buizennet, raming van het gemiddelde waterverbruik per regio en berekeningen.
Gedeputeerde Staten der Provincie Overijssel;  
 

19. Boeknummer: 0671  
Nederland in den Oorlogstijd
Oorlog -- 230: Oorlog en Vrede           (1920)    [Brugmans, H. en anderen]
De geschiedenis van Nederland en van Nederlandsch-IndiŰ tijdens den oorlog van 1914 tot 1919, voor zoover zij met dien oorlog verband houdt. Met 313 grootte en kleinere afbeeldingen, tekeningen en prenten.
Uitgevers-Maatschappij-"Elsevier", Amsterdam;  
 

20. Boeknummer: 0693  
Van Eigen Erf, ge´llustreerd familie weekblad voor Overijsel & Drente
Jaarboek -- 250: Geschiedenis buiten Nw.Leusen           (1927)   
De weekbladen Van Eigen Erf uit 1927 samengebonden in ÚÚn boek. Met artikelen en foto's uit Nieuwleusen op pagina 325, 355, 366, Ijsseldata 421, 444, 451, Werthuizingerveld 538.
Zwolle;  
 

21. Boeknummer: 0694  
Moeder, het vakblad voor moeders en Moeder Vrouwenpost
Informatief -- 300: Opvoeding en onderwijs           (1945 tm 1953)   
In doos: Een selectie uit de jaargangen van 1945 tm 1953, als afspiegeling van een tijdsbeeld opvoeding en voorlichting vanuit protestants christelijk standpunt.
1 maandblad; Moeder Vrouwenpost, februari 1959
Prof. J.Waterink, geboren in Nieuwleusen, was jarenlang hoofdredacteur.

Gebr.Zomer & Keunings, Wageningen;  
 

22. Boeknummer: 0865  
Vereniging Woningbouw Nieuwleusen
Album -- 000: Fotoalbums           (1917 - 1992)   
Foto's vanaf oktober 1986, 1e reis van bestuur en personeel naar Den Bosch e.v., tot en met 1992
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 20 maart 2023