;

Foto-beeldbank compleet

Grafstenen-advertenties

Kwartaalbladen - Marskramers

Objecten in museum

Bibliotheek in museum

Palthehof.nl
 
 
Op de foto's en/of afbeeldingen op deze site berusten auteursrechten. Het zonder toestemming van de Historische Vereniging Ni'jluusn van Vrogger te Nieuwleusen publiceren en verspreiden van deze foto's op Internet (b.v. via Facebook en andere sociale media) is nadrukkelijk verboden.
Voor details (Info.copyright)
Homepage NVV Boeken Museum Palthehof Zoekresultaat

Zoekresultaat:    -1900     

Aantal gevonden publicaties : 20   (uit: 718)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0009  
Zamenspraak
Verhalen -- 800: Romans, verhalen           (1868)    [Berg, B.J. van den]
Verhaal in handschrift, met een samenspraak tussen Hendrik, Pieter en de meester over het huwelijk. Het huwelijk is een hemel. Bevalt mij wonderwel. Piet spr; Mij niet, zegt liever Hendrik. Het huwelijk is een hel. De meester spr; Hoe kunt gij toch zo praten. Gij hebt het beiden mis. Ik zeg u; dat het huwelijk nog hel nog hemel is. Was 't huwelijk een hemel, dan drong er ieder in, want in den hemel hebben alle menschen wel zin. En was 't een hel, voorzeker, dan schuwde 't ieder wel, want niemand kiest vrijwillig tot zijn verblijf den hel. Daar twee samen twisten daar heeft, als 't spreekwoord zegt, gewoonlijk een van beide, maar soms ook niemand regt. Het een of ook het ander is zeker hier 't geval. Ga voort,'t zal mij benieuwen wie van u winnen zal. De meester bemerkte dat beiden driftig waren en zeide; Vrienden voordat het twistgeding begint zal ik ... Ondertekend: 23 april 1868 door B.J. van den Berg. Aan de binnenkant van de omslag ook handtekeningen, o.a. van A. van den Berg en B.J. van den Berg, molenaar op de oude molen, en 22 juli 1861. Het boekje is mogelijk bedoeld om te gebruiken als voordracht op rederijkersbijeenkomst.
Geen naam en plaats van uitgever;  L=17cm, B=10cm; 
 

2. Boeknummer: 0023  
Wandelingen door die provincie; een leesboek voor dag- en herhalingschool
Informatief -- 201: Geschiedenis en ontwikkeling           (1890)    [Röring, W.G.A.J.]
Fotokopie van de delen die betrekking hebben op Nieuwleusen, uit het boek met een uitstapje door Overijssel, waarin het gebruik van de bodem, handel en nijverheid, veenderijen, scheepvaart, visserij, de Dedemsvaart (p. 30 t/m 32), en een wandeling van Staphorst langs het kanaal naar het dorp Dedemsvaart (p. 69 t/m 72) aan de orde komen.
Almelo; Hilarius,;  
 

3. Boeknummer: 0174  
Aanwijzingen omtrent de waren der Rosengaarder Markte
Informatief -- 100: Gemeente           (1857)    [Anoniem]
copie van boek voor de verdeling van de Rosengaarde markte ten behoeve van de belanghebbende
commissie voor verdeeling der markte ten behoeve van de belanghebbenden.;  
 

4. Boeknummer: 0229  
Het lijnteekenen
Informatief -- 310: Schoolboeken           (1890)    [Scholten, G. A.]
Als voorbereiding voor het vaktekenen. Dit leerboek is een handleiding voor ambachts dag- en avondscholen, teekeninrichtingen, H.B. scholen en voor zelfoefening. Het boek bestaat uit 3 delen met verschillende niveaus. Met veel duidelijke tekeningen en uitleg.
Mijs D., Tiel;  
 

5. Boeknummer: 0294  
Kleine Willem, Paaschverhaal voor de zondagschool
Verhalen -- 600: Levensbeschouwing           (1882)    [Anna]
Verhaal dat met de Pasen gebruikt wordt voor de zondagschool, gebruikt door Jan Scholten H.J.zn.
Tulp,H;  
 

6. Boeknummer: 0318  
Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van alle volkeren; deel 4 Overijssel
Informatief -- 201: Geschiedenis en ontwikkeling           (1830)   
Fotokopie van gedeelten uit het deelwerk Overijssel waar de tekst betrekking heeft op onze omgeving. Schoutambt Dalfsen (p. 69 t/m 79), beroep predikant in 1662 in Nieuwleusen (p.72 t/m 73).
Leiden e.a., Luchtmans e.a.;  
 

7. Boeknummer: 0323  
"De Cierlijke Krone". huwelijksgedicht ter gelegenheid van het huwelijk van Aleida J. Palthe en Antonij A. Palthe
Gedichten -- 220: Genealogie           (1775)    [Fluth, J.G.]
Huwelijksgedicht ter gelegenheid van het huwelijk in 1775 van Aleida Johanna Palthe en Antonius Adolph Palthe. Het gedicht is in oude taal geschreven en geeft een aardig beeld van hoe men aankeek tegen de maatschappelijke posities en dacht over huwelijk en voortplanting.
 

8. Boeknummer: 0346  
Overijsselse Almanak voor oudheid en letteren. 1853
Informatief -- 250: Geschiedenis buiten Nw.Leusen           (1853)    [Lange de, J.]
Beschrijft de vervening van Rouveen en het verkeer Zwolle-Hasselt-Rouveen-Drenthe. Bladzijde 174, de aanleg van de Dedemsvaart 1810.
Deventer;  
 

9. Boeknummer: 0360  
Theatrum orbis terrarum
Informatief -- 310: Schoolboeken           (1570)    [Ortelius, Abraham]
De kaarten in deze map zijn reprodukties van het beroemde werk van Ortelius. Dit "toneel van de landen der wereld" was de eerste atlas in de moderne betekenis van het woord. De 5 kaartbladen geven een nauwkundig beeld van de Nederlanden en de omliggende gebieden in de zestiende eeuw. Met prachtige versieringen en voorstellingen van dieren , mensen en schepen.
 

10. Boeknummer: 0529  
Aanwijzingen omtrent de Waren der Rosengaarder Markte
Informatief -- 201: Geschiedenis en ontwikkeling           (1857)    [Visscher, Wim]
Aanwijzingen omtrent de waren der Rosengaarder markte, door de Commissie voor de verdeling der markte ten behoeve van de belanghebbenden. (Overdruk).
Zwolle; Erven Tijl;  
 

11. Boeknummer: 0569  
Aaltje de volmaakte en zuinige keukenmeid
Informatief -- 330: Huishouding           (1804)   
Nieuw Nederlandsch Keukenboek voor koks, keukenmeiden en huismoeders, en Eene Huis-Apotheek, bevattende een aantal beproefde en heilzame huismiddelen. Met behulp van dit in 1803 verschenen kookboek leerde men op een makkelijke en goedkope manier het braden, koken, stoven, inleggen, konfijten, drogen en bereiden van sauzen, baksels, geleien en crèmes. In de 'voorrede' verklaart de schrijfster als keukenmeid ‘veertig jaaren lang het opzicht over verscheidene keukens’ gehad te hebben. De opgedane kennis wil zij ‘broederlyk’ delen in dit op haar kosten gedrukte kookboekje waarin zij de burgerlijke, zuinige keuken propageert. Oud kookboek dat inzicht biedt in eetgewoonten en conserveringsmethoden uit de tijd vóór er ijskasten, diepvriezers en kasgroenten zijn.
D.Noothoven van Goor, Leiden;  
 

12. Boeknummer: 0577  
Algemeene Voorschriften voor de Uitvoering en het Onderhoud van Werken
Informatief -- 100: Gemeente           (1882)    [Klerck, G.J.G.]
Algemeene Voorschriften vastgesteld 12 september 1882, onder beheer van het departement van Waterstaaat, Handel en Nijverheid. In dit boekje worden richtlijnen gegeven voor het onderhoud van kanalen, waterleidingen, dijken, wegen enz.
's-Gravenhage;  
 

13. Boeknummer: 0579  
Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren 1854
Informatief -- 250: Geschiedenis buiten Nw.Leusen           (1854)    [Ebbinge Wubben, F.A.]
De pas te Rouveen en de later daarbij aangelegde Schans, of het Fort bekend onder den naam Friesche Kaa, Bisschops Schans of Schans Beentjesgraven
J. de Lange, Deventer 1854;  
 

14. Boeknummer: 0584  
Verslag van de Gedeputeerde Staten aan de Staten der Provincie Overijssel, omtrent den toestand dier provincie in 1853
Gids -- 250: Geschiedenis buiten Nw.Leusen           (1854)    [Provincie Overijssel]
Staat der bevolking in 1852 en 1853. Voor elke gemeente afzonderlijk wordt de bevolking in staten opgegeven, zoals geboorten, sterften, huwelijken enz, maar ook het getal krijgslieden, krankzinnigen, gevangenen en aantal bewoners in der maatschappij der weldadigheid
Provincie Overijssel;  
 

15. Boeknummer: 0692  
Beknopt Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden
Informatief -- 250: Geschiedenis buiten Nw.Leusen           (1855)    [Aa, A.J.van der]
Aardrijkskundig woordenboek van Nederland op alfabetische volgorde.
J.Noorduyn en Zoon, Gorinchem;  
 

16. Boeknummer: 0740  
De historie van Genoveva, huisveouw van Siegfried, graaf van Trier
Verhalen -- 810: Kinderboeken           (ca. 1865 -1880)   
De historie van Genoveva; een kinderboekje uit de periode 1865-1880. In die tijd verschenen er nog maar heel weinig kinderboeken en deze bewerking van een oud verhaal dat is uitgegeven voor kinderen, is zeldzaam. (De Atheneum Bibliotheek in Deventer verzamelt oude kinderboeken uit Overijssel. Daar zijn 3 exemplaren van deze titel aanwezig). Het is bijzonder dat een familie in Nieuwleusen dit oude kinderboekje in bezit heeft, omdat er in die tijd heel weinig kinderboeken werden gekocht. Uitgeverij Wed.de Lange in Deventer was een belangrijke uitgever voor de regio.
Firma Wed.P.de Lange, Deventer;  
 

17. Boeknummer: 0741  
`T Olde Stappperst; lopende jaargang en voorgaande jaargang
Informatief -- 250: Geschiedenis buiten Nw.Leusen           (2020 en 2021)   
Kwartaalblad van de `Historische Vereniging in de gemeente Staphorst`
A. Bevrijdingsnummer / 41e jaargang / nummer 1 / maart 2020
B. Bevrijdingsnummer / 41e jaargang / nummer 2 / juni 2020
C. Bevrijdingsnummer / 41e jaargang / nummer 3 / september 2020
De laatste twee jaargangen worden bewaard. Oudere jaargangen worden nagekeken op voor Nieuwleusen relevante artikelen, die worden bewaard, de rest wordt verwijderd.

Historische Vereniging Staphorst;  
 

18. Boeknummer: 0742  
De Posthoorn; lopende jaargang en voorgaande jaargang
Informatief -- 250: Geschiedenis buiten Nw.Leusen           (2020 en 2021)   
Het kwartaalblad van het Streekhistorisch Centrum, met historische gegevens uit Lutten, Oud-Lutten, de Krim (Halfweg), Slagharen, Schuinesloot, De Belte. De laatste twee jaargangen worden bewaard. Oudere jaargangen worden nagekeken op voor Nieuwleusen relevante artikelen, die worden bewaard, de rest wordt verwijderd.
Streekhistorisch Centrum Slagharen;  
 

19. Boeknummer: 0822  
Markeregt van Leussen, uit de serie Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten.
Informatief -- 201: Geschiedenis en ontwikkeling           (1873)    [Mark]
W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle;  
 

20. Boeknummer: 0824  
Union Rijwielfabriek Verslag over het boekjaar 1954 t/m1962
Informatief -- 400: Bedrijven           (1954 tm 1962)    [UNION]
Jaarverslagen van Union Rijwielfabriek, Den Hulst ad Dedemsvaart Gemeente Nieuwleusen.
Boekjaar 1954-1955; 1955-1956; 1975-1958; 1958-1959; 1959-1960; 1961-1962

 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 17 oktober 2022