;

Foto-beeldbank compleet

Grafstenen-advertenties

Kwartaalbladen - Marskramers

Objecten in museum

Bibliotheek in museum

Palthehof.nl
 
 
Op de foto's en/of afbeeldingen op deze site berusten auteursrechten. Het zonder toestemming van de Historische Vereniging Ni'jluusn van Vrogger te Nieuwleusen publiceren en verspreiden van deze foto's op Internet (b.v. via Facebook en andere sociale media) is nadrukkelijk verboden.
Voor details (Info.copyright)
Homepage NVV Boeken Museum Palthehof Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Jubileumbrochure   (in veld: Genre/Trefw.)     

Aantal gevonden publicaties : 6   (uit: 718)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0177  
Map met drie brochures voor de viering van 50 jaar vrij
Jubileumbrochure -- 240: Feesten en tradities           (1995)    [Oranjevereniging Nieuwleusen]
brochure 1: Programma voor Koninginnedag, dodenherdenking en Bevrijdingsdag
brochure 2: Bevrijdingsconcert door de gezamenlijke zangkoren Nieuwleusen
brochure 3: Programme for the Canadian Liberators of 1945 who are being accommodated in
Nieuwleusen

Oranjevereniging, Nieuwleusen;  
 

2. Boeknummer: 0601  
100 & 40 jubileumuitgave juli 1971.
Jubileumbrochure -- 500: Boerenbedrijven           (1971)    [Krol, H.]
100 jaar Overijsselsche Landbouw Maatschappij en 40 jaar Ned. Bond van Plattelandsvrouwen afd. Overijssel. Informatie over het werk van beide verengingen in de afgelopen jaren.
Heino, 1971;  
 

3. Boeknummer: 0619  
Een glimp van het verleden.
Jubileumbrochure -- 250: Geschiedenis buiten Nw.Leusen           (1971)    [Krol, Homme]
Fotoboekje 100 jarig jubileum Overijsselsche Landbouw Maatschappij en 40 jarige Ned.Bond van Plattelandsvrouwen. Foto's geven een beeld van de plattelander in Overijssel van omstreeks 1930. P. 5 Rollecate huishoudschool, p. 13. melkexamen, p. 51 plattelandsvrouwen Nieuwleusen, p. 92 foto: Directie en personeel van de C.L.V. Nieuwleusen te Den Hulst, p. 96 draagsters dopelingen bij 't Witte Peerd.
Heino; Drukkerij Sono;  
 

4. Boeknummer: 0752  
Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen 50 jaar
Jubileumbrochure -- 720: Verenigingen           (1980)   
Blad uitgegeven i.v.m. het 50 jarig jubileum van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen.
Een terugblik met veel foto's en illustraties.

Bosch en Keuning N.V., Baarn;  
 

5. Boeknummer: 0754  
Gedenkboek van Volksonderwijs 1866 tm 1916
Jubileumbrochure -- 300: Opvoeding en onderwijs           (1916)   
Gedenkboek van het 50-jarig Volksonderwijs, met portret van het hoofdbestuur 1916; De eerste 10 jaren van Volksonderwijs; Geschiedenis en arbeid der afdelingen door het hele land.
Op pag.212 de afdeling Nieuwleusen en Omstreken

 

6. Boeknummer: 0786  
150 Jaar Kadaster in Nederland
Jubileumbrochure -- 130: Nutsvoorzieningen           (1982)   
De Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers bestaat in 1982 150 jaar. Een jubileumboekje over de werkzaamheden van het Kadaster, de historie, 150 jaar Kadaster, landinrichting, Rijksdriehoekmeting, GBKN en toekomstige ontwikkelingen.
Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 20 maart 2023