;

   
 
Op de foto's en/of afbeeldingen op deze site berusten auteursrechten. Het zonder toestemming van de Historische Vereniging Ni'jluusn van Vrogger
te Nieuwleusen publiceren en verspreiden van deze foto's op Internet (b.v. via Facebook en andere sociale media) is nadrukkelijk verboden.
Voor details (Info.copyright)
Beeldbank van de -Historische Vereniging Ni'jluusn van Vrogger- Nieuwleusen
 → 
 →  [Foto nummer 16413]
 

 
 

Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Foto nummer : 16413
 
Titel : Johannes Philippus Backx )
Plaats :
Adres (of locatie) :
Datering : 1924
Omschrijving : Johannes Philippus Backx

Burgemeester Backx in Nieuwleusen terug. 25 april 1945
Dinsdag 24 April omstreeks 10 uur keerde onze burgemeester na bijna 2 jaar gedwongen afwezigheid in ons midden terug. De heer W. Nijboer was ís morgens vroeg met een auto naar Zwolle vertrokken om den heer Backx bij een familielid, waar hij Dinsdagavond vanuit Brabant was aangekomen, af te halen. Een groote menigte had zich voor het gemeentehuis verzameld en met een driewerf hoera voor onze Koningin en den heer Backx werd onze Burgemeester verwelkomt. Voor de heer Backx het gemeentehuis betrad, werd hem door een paar leden van de N.B.S. de ambtsketen omgehangen en daarna begaf hij zich met den ouden gemeenteraad naar de raadszaal. Daar gingen de deuren open en de heer Nijboer betrad met den Burgemeester het balkon.
Vandaar sprak de heer Nijboer den heer Backx in welgekozen en hartelijke woorden toe, waarbij hij er op wees, dat er thans geen verdeeldheid mag bestaan, maar dat het geheele Nederlandse Volk de handen in een moeten slaan om de komende moeilijkheden het hoofd te bieden.
Burgemeester Backx dankte den heer Nijboer voor zijn welkomstwoord en de aanwezigen voor de belangstelling. De heer Backx die reeds meer dan 25 jaren naar beste krachten de Gemeente Nieuwleusen diende, zeide dat van nu af weer te zullen doen. De heer Backx heeft met mevrouw vele moeilijkheden meegemaakt, telkens weer waren ze gedwongen naar een andere plaats te trekken, wat ten gevolge van een ziekte van mevrouw Backx dubbel moeilijk was. Het is daarom niet te verwonderen, dat de heer Backx aan de bevolking zeide, ouder te zijn geworden, maar hij hoopte dat God hem de kracht mocht geven zijn werk, in het belang van Nieuwleusen ten doen. Toen werd aan de aanwezigen gelegenheid geboden om den heer Backx de hand te drukken.
Alles stroomde naar binnen. De heer Backx die de meeste inwoners van Nieuwleusen bij naam kent, zal deze spontane daad der bevolking zeker gewaardeerd hebben. Wij besluiten dit verslag met de bede, dat de bevolking onzen Burgemeester zal steunen in de moeilijke taak, die binnenkort zeer zeker op zijn schouder gelegd zal worden en herhalen hierbij de woorden van den heer Nijboer.
Wij moeten thans allen zoeken wat ons bindt en veraf houden wat ons scheidt. Meer dan ooit is de Regeerder een dienend mensch. De Heerschers hebben ons 5 jaar laten voelen wat slaaf zijn beteekent.
 
Fotograaf   :
Collectie-Map :
Rubriek : Gemeentebestuur
Subrubriek : Burg. Backx
Categorie : Foto: z/w
URL Google Maps :
Extra Foto's :
 

     

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande foto?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 20 februari 2021